Välkommen till Mercurs Användarförening!

Mercurs Användarförening är en förening avsedd för företag som använder Mercur Business Control som en del i sitt verksamhetsstöd.

Syftet är att vara ett forum för erfarenhetsutbyte och ett gemensamt stöd för Mercurs framtida utveckling och användarnas kompetensuppbyggnad.

Skapa ett konto här så godkänner vi ditt medlemskap inom kort!